Facebook

Niepubliczne

Wyższa Szkoła Rehabilitacji

Szkoła.
Obozowa 20
01-161 WARSZAWA
22-6310575

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kuratorium Oświaty, Mazowiecki Kurator Oświaty.
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 WARSZAWA
22-5512400

Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wydział ekonomiczny, osługa celna, ubezpieczeniowa, organizacja i ekonomika przedsiębiorstw, handel zagraniczny, wydział turystyki i rekreacji, hotelarstwo, obsługa ruchu turystycznego.
Wolska 45
01-201 WARSZAWA
22-3218555

Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania i Administracji

Wyższa szkoła niepaństwowa.
Meksykańska 6
03-948 WARSZAWA
22-6161566

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Szkoła wyższa niepubliczna.
Newelska 6
01-447 WARSZAWA
22-3486536

SGH Biuro Programu Wemba

Kursy, szkoły biznesu.
Rakowiecka 24 m. 104
02-521 WARSZAWA
22-8495374

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej Curie

Niepaństwowa uczelnia wyższa.
Łabiszyńska 25
03-204 WARSZAWA
22-8143248

Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im Zygmunta Glogera

Studia licencjackie - ekonomia, filologia angielska.
Legionów 85
05-200 WOŁOMIN
22-7874044

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Wyższa szkoła niepaństwowa. Kierunek: prawo, zarządzanie i marketing, finanse i bankowość, stosunki międzynarodowe.
Aleje Jerozolimskie 200
02-486 WARSZAWA
22-5391900

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

Szkoła wyższa niepubliczna.
Jagiellońska 59
03-301 WARSZAWA
22-5192100

Strony