Facebook

Studia podyplomowe

SGGW Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji.
Nowoursynowska 164
02-787 WARSZAWA
22-5934500

Akademia Obrony Narodowej

Akademia Obromy Narodowej
Antoniego Montera Chruściela Generała 103
04-414 WARSZAWA
22-6814200

Wyższa Szkoła Administracju Publicznej

Wydziały: - administracja publiczna - służby porządku publicznego - służby socjalne - rachunkowość i finanse publiczne
Gorbatowa 15
07-410 OSTROŁĘKA
029-7606881

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP

Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP wywodzą się z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwesytetu M.Curie-Skłodowskiej, Uniwesytetu Śląskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, a także z Polskiej Akademii Nauk i szeregu innych uczelni polskich i zagranicznych.
Juliana Smulikowskiego 6 m. 8
00-389 WARSZAWA
22-3305735

Collegium Varsoviense

Collegium Varsoviensis - Szkoła Wyższa Warszawska swoją nazwą nawiązuje do początków krzewienia nauki na poziomie uniwersyteckim w Warszawie.
Górczewska 212/226
01-460 WARSZAWA
22-3122222

Ośrodek Badań Nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej

Jednosta międzywydziałowa - Podyplomowe Studia Helleńskie
Nowy Świat 69
00-046 WARSZAWA
22-5520298

Uczelnia Vistula

Uczelnia niepubliczna.
Stokłosy 3
02-787 WARSZAWA
22-4572400

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - uczelnia o światowej renomie skupia uczonych różnych dyscyplin. Jest miejscem interdyscyplinarnych badań naukowych.
Szturmowa 3
02-678 WARSZAWA
22-5534181

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku w roku akademickim 2005/2006 prowadzi studia na poziomie licencjackim, magisterskim i 2-letnim magisterskim uzupełniającym (stacjonarne i zaoczne) oraz studia podyplomowe na kierunkach studiów: - ADMINISTRACJA - FILOLOGIA POLSKA
Ignacego Daszyńskiego 17
06-100 PUŁTUSK
023-6929813

SGGW Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Nowoursynowska 159c
02-776 WARSZAWA
22-5937010

Strony