Facebook

Studium

Erfolg Nauczanie Języka Niemieckiego

Nauka języka niemieckiego, zajęcia indywidualne, ewentualnie w małych grupach.
Armii Poznań 27
05-092 ŁOMIANKI
22-7511880

Policealne Studium Psychotroniczne Prometeusz

Studium psychotroniczne.
Augustyna Kordeckiego 54
04-330 WARSZAWA
22-6108809

Policealne Studium Zawodowe

Studium zawodowe i Liceum profilowane.
Siennicka 15
04-395 WARSZAWA
22-8103459

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Szkole Głównej Handlowej

Szkoła.
Aleja Niepodległości 164
02-554 WARSZAWA
22-5649391

Medyczne Studium Zawodowe nr 14

Studium medyczne.
Świętojerska 9
00-236 WARSZAWA
22-8318155

Studium Informatyki Stosowanej i Biznesu

STUDIUM POLICEALNE Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ Zapraszamy absolwentów Liceów Profilowanych i Ogólnokształcących do podjęcia nauki w zawodach: Technik INFORMATYK Administracja Sieci Komputerowych (Projektant Sieci Komputerowych, Administrator Sieci Komputerowych)
Chmielna 98
00-801 WARSZAWA
22-6544398

infoStudium

Prywatne policealne studium informatyczne.
Emiliana Konopczyńskiego 4
00-335 WARSZAWA
22-8281912

Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku

Szkoła.
Stefana Banacha 1
02-097 WARSZAWA
22-5720986

Perfect Studium Pracowników Ochrony

Szkolenia pracowników ochrony osób i mienia.
Nowolipie 8
00-150 WARSZAWA
22-6205711

Studium Policealne BHP

Studium na podbudowie technikum kształci techników BHP. Nauka trwa dwa semestry. Niskie czesne. Uprawnienia szkoły publicznej.
Złota 58
00-821 WARSZAWA
22-6549717

Strony