Facebook

Szkoły policealne

Policealna Szkoła Ochrony VIP

Studium zawodowe ochrony osób i mienia.
Antoniego Montera Chruściela 103
00-910 WARSZAWA
22-6813432

Studium Informatyki Stosowanej i Biznesu

STUDIUM POLICEALNE Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ Zapraszamy absolwentów Liceów Profilowanych i Ogólnokształcących do podjęcia nauki w zawodach: Technik INFORMATYK Administracja Sieci Komputerowych (Projektant Sieci Komputerowych, Administrator Sieci Komputerowych)
Chmielna 98
00-801 WARSZAWA
22-6544398

Instytut Promocji Wyższa Szkoła Promocji

Pod tym samym adresem i telefonem jest także: Policealne Studium Doradztwa Personalnego.
Nowogrodzka 21
00-511 WARSZAWA
22-6282278

Zrzeszenie Prawników Polskich

Zrzeszenie prawników, krzewienie kultury prawniczej, rozwijanie świadomości prawnej, doskonalenie wiedzy prawniczej, podnoszenie etyki zawodowej. Kursy, szkolenia, studia podyplomowe.
Bracka 20a
00-028 WARSZAWA
22-8270194

Zespół Szkół Fototechnicznych

Zespół Szkół Fototechnicznych: - Szkoła Policealna nr 7 - Technikum Fototechniczne - Technikum Uzupełniające nr 25 - Zasadnicza Szkoła Fototechniczna
Spokojna 13
01-044 WARSZAWA
22-8387091

infoStudium

Prywatne policealne studium informatyczne.
Emiliana Konopczyńskiego 4
00-335 WARSZAWA
22-8281912

Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych

Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych: - Szkoła Policealna nr 26 - Szkoła Policealna nr 28
Ogrodowa 16
00-896 WARSZAWA
22-6205051

Międzynarodowa Studium Zawodowe Dziewulskich

Szkoła działa od 1996 roku pod patronem Screen Face of London światowego lidera w produkcji profesjonalnych materiałów do charakteryzacji i kształci: charakteryzatorów filmowych, telewizyjnych, teatralnych i fashion, wizażystów, makijażystów i animatorów filmu rysunkowego.
Domaniewska 49
02-672 WARSZAWA
22-8533310

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych.
Obrońców 31
03-933 WARSZAWA
22-6178001

Warszawska Szkoła Fotografii

Studium, kursy fotograficzne.
Łazienkowska 14
00-449 WARSZAWA
22-6212198

Strony