Facebook

Urzędy Stanu Cywilnego

Oddział Celny Towarowy I w Warszawie

teren Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie (właściwym miejscowo organem podatkowym jest naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie)
Wirażowa 35
02-158 WARSZAWA
22-6068736

Ambasada Chorwacji

Ambasada
Ignacego Krasickiego 10
02-628 WARSZAWA
22-8442393

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Ministerstwo.
Wspólna 2/4
00-505 WARSZAWA
22-6301000

Urząd Gminy Pomiechówek

Szkolna 1a
05-180 POMIECHÓWEK
22-7854183

Filia Urzędu Pocztowego Warszawa 79

Poczta.
Walentego Skorochód Majewskiego 18
02-105 WARSZAWA
22-8230247

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Jasna 2/4
00-013 WARSZAWA
22-5537831

Pałac Ślubów

Plac Zamkowy 6
00-277 WARSZAWA
22-4431249

Ambasada Węgier

Ambasada
Fryderyka Chopina 2
00-559 WARSZAWA
22-537-5660

Biuro Prawne m.st. Warszawy

Plac Bankowy 2
00-095 WARSZAWA
22-4431500

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo.
Aleja Jana Chrystiana Szucha 23
00-580 WARSZAWA
22-5239000

Strony